Avís legal


En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA informa que és titular del lloc web https://www.palcongres-vlc.com/. D’acord amb l’exigència de l’article 10 d’aquesta llei, ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA informa de les dades següents:
El titular d’aquest lloc web és ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA, amb CIF P9690009G. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: direccion@palcongres-vlc.com.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, l’accés i l’ús pel lloc web d’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA conferix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA, totes les condicions d’ús ací establertes sense prejuí de l’aplicació de la normativa corresponent de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web d’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA proporciona una gran diversitat d’informació, de servicis i de dades. L’usuari assumix la seua responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

  • La veracitat i la licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA per a l’accés a certs continguts o servicis oferits pel web.
  • L’ús de la informació, de les dades i dels servicis oferits per ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA contràriament a allò que disposen aquestes condicions, la llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguen suposar una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web. 

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, l’exactitud, la veracitat, la validesa o la legalitat de llocs aliens a la seua propietat als quals es puga accedir per mitjà dels enllaços.
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que puga derivar-se de la navegació pel web. En conseqüència, ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que poguera patir l’usuari per la navegació per Internet.

Modificacions


ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA es reserva el dret a fer les modificacions que considere oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts com a les condicions d’ús del lloc web. Aquestes modificacions es podran fer a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret, i seran de compliment obligat durant el temps en què estiguin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per unes altres de posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, i també dels elements que hi conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Per tant, seran obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest àmbit com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut d’allò que es disposa en la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, incloent-hi la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o de part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA.
L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA. L’usuari pot visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre que siga, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat. L’usuari s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat en les pàgines d’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Així mateix, ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i dels seus continguts, o per l’incompliment d’aquestes condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si sorgira qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària i complir amb les normes sobre jurisdicció i competència a aquest respecte. ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA té el seu domicili a VALÈNCIA, Espanya.