PROFESSIONALS QUE S’ESFORCEN PERMANENTMENT PER A LOGRAR LA MILLOR VERSIÓ DE SÍ MATEIXOS

Darrere de la façana brillant del Palau de Congressos de València hi ha un equip de professionals igualment brillant. Un equip complet i versàtil que t’acompanya des del disseny i la planificació del teu acte fins al seu moment culminant, que t’aporta un plus de valor en la qualitat general de l’esdeveniment i en tots els detalls.

 

DIRECCIÓ GENERAL COMUNICACIÓ OPERACIONS COMERCIAL ADMINISTRATIU FINANCERA SUPORT INTERN MANTENIMENT I SEGURETAT QUALITAT I PROCESSOS

DIRECCIÓ GENERAL

Sylvia Andrés Guilló
Direcció general

La seua posició és central perquè dirigeix totes les àrees i les persones potenciant les capacitats de tots, coordina els equips creant sinèrgies que es retroalimenten i manté la visió clara per a aconseguir el millor servei al client, la qual cosa garanteix el compliment de la Missió.

SUPORT INTERN

Gracia Dolz del Castellar
Suport Intern

Donar suport intern a unes altres àrees, complint en tot moment amb els requisits de qualitat i d'eficiència d'aquestes àrees.

ADMINISTRATIU FINANCIERA

Daniel Sobrino Sancho
Direcció Administració Financera

Gestionar els recursos financers, dissenyar i executar els processos administratius que permeten un funcionament òptim de l'organització. Garantir la rendibilitat i la liquiditat de l'organització a mitjà i llarg termini.

QUALITAT I PROCESSOS

Luis Pérez Granero
Responsable Qualitat i Processos

Garantir que els processos i els serveis prestats per l'organització compleixen els requisits del pla estratègic i la legalitat vigent.

MANTENIMENT I SEGURETAT

Francisco Reig Aleixandre
Direcció Manteniment i Seguretat

Administrar els recursos i supervisar els processos de seguretat i de manteniment que afecten l'edifici i les seues instal·lacions per a preservar-ne el bon estat i el funcionament amb la màxima eficiència possible.

Yolanda Arlandis Pérez
Supervisió Manteniment

Supervisar el compliment de les activitats de manteniment de l'edifici i de les instal·lacions en general per part dels proveïdors contractats i administrar la informació generada.

RISCS LABORALS

OPERACIONS

Juan Antonio Peña Bellver
Direcció d'Operacions i Responsable d'Assumptes Jurídics

Supervisar els processos crítics necessaris per a produir l'esdeveniment amb la finalitat de buscar la màxima satisfacció del client, assegurant i millorant en tot moment els estàndards de qualitat de l'organització. Contribuir als ingressos de l'organització tot incrementant la venda dels serveis necessaris per a la celebració d'un esdeveniment i optimitzant els recursos amb la màxima eficiència. Garantir el compliment de les obligacions legals i administratives que afecten l'organització.

Mónica Llul María
Gestió Operacions Congressos

Garantir, organitzar i supervisar els recursos materials i humans dels serveis implicats en congressos, convencions i esdeveniments nacionals i internacionals de més d'un dia de duració (llevat dels tècnics), complint en tot moment amb els requisits del client i amb els paràmetres de rendibilitat, qualitat i satisfacció del client, establits per l'organització. Contribuir als ingressos de l'organització tot incrementant la venda dels serveis necessaris per a la celebració d'un esdeveniment.

Desire Pardines Cardona
Gestió Operacions Congressos

Garantir, organitzar i supervisar els recursos materials i humans dels serveis implicats en congressos, convencions i esdeveniments nacionals i internacionals de més d'un dia de duració (llevat dels tècnics), complint en tot moment amb els requisits del client i amb els paràmetres de rendibilitat, qualitat i satisfacció del client, establits per l'organització. Contribuir als ingressos de l'organització tot incrementant la venda dels serveis necessaris per a la celebració d'un esdeveniment.

Hermi Canet Primo
Gestió Operacions Congressos

Garantir, organitzar i supervisar els recursos materials i humans dels serveis implicats en congressos, convencions i esdeveniments nacionals i internacionals de més d'un dia de duració (llevat dels tècnics), complint en tot moment amb els requisits del client i amb els paràmetres de rendibilitat, qualitat i satisfacció del client, establits per l'organització. Contribuir als ingressos de l'organització tot incrementant la venda dels serveis necessaris per a la celebració d'un esdeveniment.

Lina Bueno Pelechano
Gestió Operacions Jornades

Garantir, organitzar i supervisar els recursos materials i humans dels serveis implicats en jornades i esdeveniments d'un dia de duració (llevat dels tècnics), complint en tot moment amb els requisits del client i amb els paràmetres de qualitat i satisfacció del client, establits per l'organització.

Amador Chicharro Gil
Gestió Operacions Tècnic Congressos

Garantir, organitzar i supervisar els recursos materials i humans tècnics (audiovisuals i informàtics) implicats en congressos, convencions i esdeveniments nacionals i internacionals de més d'un dia de duració, complint en tot moment amb els requisits del client i amb els paràmetres de rendibilitat, qualitat i satisfacció del client, establits per l'organització.

Carlos Sánchez Diana
Gestió Operacions Tècnic Jornades

Garantir, organitzar i supervisar els recursos materials i humans tècnics (audiovisuals i informàtics) implicats en jornades i esdeveniments d'un dia de duració, complint en tot moment amb els requisits del client i amb els paràmetres de qualitat i satisfacció del client, establits per l'organització.

Sergio Roger García
Gestió Operacions Tècnic Congressos

Garantir, organitzar i supervisar els recursos materials i humans tècnics (audiovisuals i informàtics) implicats en congressos, convencions i esdeveniments nacionals i internacionals de més d'un dia de duració, complint en tot moment amb els requisits del client i amb els paràmetres de rendibilitat, qualitat i satisfacció del client, establits per l'organització.

COMERCIAL

Encarna Soler Sánchez
Direcció Comercial

Captar nou negoci per al Palau de Congressos, tant de caràcter associatiu com corporatiu. Coordinar les tasques de l'equip i encarrilar les tasques d'investigació necessàries per a la comercialització activa i la confirmació d'esdeveniments.

Julia Suárez García
Gestió Mercat Corporatiu

Dur a terme les gestions comercials destinades a la captació d'esdeveniments d'índole corporativa, convencions i esdeveniments d'empresa nacionals i internacionals, els terminis i canals de comercialització i tancament dels quals són menys previsibles i comporten un important desplegament creatiu i audiovisual. Això inclou una gestió proactiva, visitant agències d'esdeveniments i empresa final per a donar a conèixer el Palau com a seu per a albergar les seues reunions, i una gestió reactiva a l'hora d'atendre les peticions que arriben al Palau per a convencions. I comercialització activa del mercat associatiu.

Mónica Falcó Romero
Gestió Mercat Associatiu

Captar negoci (esdeveniments) que genere impacte econòmic a través de comercialitzar congressos susceptibles de celebrar-se al Palau, tant generar nous clients com ampliar i mantenir els contactes comercials (cartera de clients) implicats en societats a través de diversos mitjans.

Adelina Pedrós Vayá
Gestió Mercat Associatiu

Captar negoci (esdeveniments) que genere impacte econòmic a través de comercialitzar congressos susceptibles de celebrar-se al Palau, tant generar nous clients com ampliar i mantenir els contactes comercials (cartera de clients) implicats en societats a través de diversos mitjans.

Magdalena Cervera Cervera
Gestió de Reserves

Atendre els potencials clients d'esdeveniments locals, jornades o convencions de grandària inferior, que s'adrecen al Palau de Congressos per primera vegada a través de diverses vies (recepció, visites, telèfon o web), i també els clients ja fidelitzats.

COMUNICACIÓ

Trinidad Aguilar Navarro
Responsable Comunicació Institucional i Relacions Externes

Planificar, gestionar i implantar l'estratègia de comunicació al Palau de Congressos per a contribuir a la consecució dels objectius definits en el Pla Estratègic i millorar la reputació i la imatge corporativa de l'organització.