PROFESSIONALS QUE S’ESFORCEN PERMANENTMENT PER A LOGRAR LA MILLOR VERSIÓ DE SÍ MATEIXOS

Darrere de la façana brillant del Palau de Congressos de València hi ha un equip de professionals igualment brillant. Un equip complet i versàtil que t’acompanya des del disseny i la planificació del teu acte fins al seu moment culminant, que t’aporta un plus de valor en la qualitat general de l’esdeveniment i en tots els detalls.

 

DIRECCIÓ GERÈNCIA COMUNICACIÓ RISCSLABORALS OPERACIONS COMERCIAL MANTENIMENTISEGURETAT ADMINISTRATIU-FINANCERI RECURSOS HUMANS QUALITATIPROCESSOS

DIRECCIÓ GERÈNCIA

Sylvia Andrés Guilló
Directora gerent

La seua posició és central perquè dirigeix totes les àrees i les persones potenciant les capacitats de tots, coordina els equips creant sinèrgies que es retroalimenten i manté la visió clara per a aconseguir el millor servei al client, la qual cosa garanteix el compliment de la Missió.

ADMINISTRATIU-FINANCER I RECURSOS HUMANS

Daniel Sobrino Sancho
Director Àrea Administració i Finances i Recursos Humans

Daniel coordina les tasques administrativo-financeres, Recursos Humans i Auditories. Els ingressos i les despeses del Palau, la correcta supervisió de pagament de clients i a proveïdors i la seua plasmació segons els principis de transparència són part essencial en les seues tasques com a director d’àrea.

QUALITAT I PROCESSOS

Luis Pérez Granero
Coordinador de Qualitat i Processos
Tècnic Superior

Luis és l'impulsor del mapa de processos, de la seua implementació i de la seua permanent millora i adaptació. També s'ocupa del permanent desenvolupament i actualització del ERP de Gestió Integral, on tot el mapa de processos queda reflectit amb transparència i claredat, aportant eficiència i qualitat.

MANTENIMENT I SEGURETAT

Francisco Reig Aleixandre
Director de l’Àrea d’Edifici i Seguretat
Director d´Àrea

Francisco vetlla per la conservació de l’edifici i la seua permanent posada al punt com a seu líder en la realització de congressos i esdeveniments. La posada al punt i la constant renovació de maquinàries, sistemes, subministraments i millores estructurals és essencial en el seu quefer. Coordina els equips de Manteniment, Seguretat i Equipaments Audiovisuals de l’edifici, així com els Riscs Laborals.  

RISCS LABORALS

Yolanda Arlandis Pérez
Responsable de manteniment i gestora de prevenció de riscs laborals

Yolanda és la que gestiona dia a dia les tasques necessàries per a evitar incidents i complir adequadament la normativa de riscs laborals. Ajuda en les tasques necessàries per al manteniment dels sistemes i les instal·lacions permanents de l’edifici.

OPERACIONS

Juan Antonio Peña Bellver
Director de l’Àrea d’Operacions

Juan Antonio s’afaena perquè els actes isquen bé, coordinant l'Àrea d'Operacions.

Mónica Llul María
Responsable de Producció i Logística d’Actes

Mónica es responsable de la venda de serveis i de la programació dels recursos materials i humans per a la realització dels esdeveniments. Acompanya a clients i organitzadors per a donar-los resposta i consell en totes les fases de l’esdeveniment.

Desire Pardines Cardona
Responsable de Producció i Logística d’Actes

Desire es responsable de la venda de serveis i de la programació dels recursos materials i humans per a la realització dels esdeveniments. Acompanya a clients i organitzadors per a donar-los resposta i consell en totes les fases de l’esdeveniment.

Hermi Canet Primo
Responsable de Producció i Logística d’Actes

Hermi és responsable de la venda de serveis i de la programació dels recursos materials i humans per a la realització dels esdeveniments. Acompanya a clients i organitzadors per a donar-los resposta i consell en totes les fases de l’esdeveniments.

Lina Bueno Pelechano
Assistent de l’Àrea de Producció i Logística d’Actes

Lina gestiona serveis a expositors, elabora presentacions de productes i serveis, ajuda en la programació d’esdeveniments.

Amador Chicharro Gil
Responsable de Serveis Tècnics, Informàtics i Audiovisuals

Amdor es responsabilitza de la gestió dels serveis tècnics, informàtics i audiovisuals tant durant la preparació com en la realització i desenvolupament de l’acte. També es l'encarregat o responsable de la manipulació i el funcionament dels equips tècnics: projecció, so, il·luminació…

Carlos Sánchez Diana
Responsable de Serveis Tècnics, Informàtics i Audiovisuals

Carlos es responsabilitza de la gestió dels serveis tècnics, informàtics i audiovisuals tant durant la preparació com en la realització i desenvolupament de l’acte. També es l'encarregat o responsable de la manipulació i el funcionament dels equips tècnics: projecció, so, il·luminació…

Sergio Roger García
Responsable de Serveis Tècnics, Informàtics i Audiovisuals

Sergio es responsabilitza de la gestió dels serveis tècnics, informàtics i audiovisuals tant durant la preparació com en la realització i desenvolupament de l’acte. També es l'encarregat o responsable de la manipulació i el funcionament dels equips tècnics: projecció, so, il·luminació…

COMERCIAL

Encarna Soler Sánchez
Cap de l’Àrea Comercial
Cap d'Àrea

Encarna és responsable directa de la captació de negoci nou, tant de caràcter associatiu, com corporatiu, en qualsevols dels seus àmbits: nacional, europeu, internacional… Coordina les tasques de l’equip i encarrila les tasques d’investigació, prèvies i necessàries per a la comercialització activa i la confirmació d’esdeveniments.

Julia Suárez García
Responsable Negoci Corporatiu

Julia és responsable de les gestions comercials destinades a captar actes d’índole corporativa: convencions i actes d’empresa nacionals i internacionals, els quals tenen terminis i vies de comercialització i tancament menys previsibles i que comporten una important desplegament creatiu i audiovisual.

Mónica Falcó Romero
Responsable Negoci Associatiu

Mónica és responsable de totes les gestions comercials destinades a captar actes de caràcter associatiu, és a dir, congressos mèdics, científics, professionals… Els seus objectius són els actes d’àmbit nacional, europeu i internacional que aporten turisme de negoci i impacte econòmic a la ciutat.

Adelina Pedrós Vayá
Responsable Negoci Associatiu

Adelina és responsable de totes les gestions comercials destinades a captar actes de caràcter associatiu, és a dir, congressos mèdics, científics, professionals… Els seus objectius són els esdeveniments d’àmbit nacional, europeu i internacional que aporten turisme de negoci i impacte econòmic a la ciutat.

Magdalena Cervera Cervera
Responsable Gestió de Reserves

La seua tasca essencials és donar resposta immediata, completa i efectiva a les sol·licituds i peticions de reserves d’espais per a esdeveniments que aporten ingressos vitals per al Palau, els períodes de negociació i tancament dels quals poden ser molts curts. Entre aquests destaquen els concerts i espectacles oberts al públic amb espectaculars muntatges de so i il·luminació.

COMUNICACIÓ

Trinidad Aguilar Navarro
Responsable Comunicació Institucional i Relacions Externes

Vela pel correcte tractament de la imatge corporativa del Palau en les seues aparicions gràfiques, s'ocupa del manteniment i renovació de la web, i gestiona les aparicions del Palau en Mitjans. És el primer contacte en les relacions amb determinats organismes, associacions i Institucions.

Gracia Dolz del Castellar
Especialista en Investigació de Mercat i Comunicació Corporativa

Gracia analitza i investiga, realitza estudis de màrqueting i comunicació corporativa, i és community manager en xarxes socials.