PORTAL DE TRANSPARÈNCIANORMES DE CONTRACTACIÓ INTERNA

competències i funcions

Estatuts

Resolucions d'autorització

En l'actualitat, no existeixen resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten al personal del Palau de Congressos de València

PLAN DE ACTUACIONES 2022

PLA D'ACTUACIONS 2022

PLA D'ACTUACIONS 2021

PLA ESTRATÈGIC 2021-2023

PLAN D'IGUALTAT 2021-2025

Pla d'actuacions 2020

Pla d'actuacions 2019

PLA ESTRATÈGIC

Pla d'actuacions 2018

Llocs de treball reservats a personal eventual

   En l'actualitat no existeixen llocs de treball reservats a personal eventual

Oferta d'ocupació

En l'actualitat no existeix oferta d'ocupació pública

Resolució nomenament Tècnic Superior

Resultat final procés de selecció del Lloc de Treball Tècnic Superior

Resultat provisional de la fase prova selectiva del procés de selecció del Lloc de Treball Tècnic Superior

Data Prova examen procés de selecció Tècnic Superior

Resultat definitiu procés de selecció del Tècnic Mitjà i Oficial Superior del Palau de Congressos de València

Acta definitiva candidats procés selecció Tècnic Superior

Procés de Selecció Tècnic Superior

Descàrrega d'anunci

ACTA PROVISIONAL BAREMACIÓ PROCÉS SELECCIÓ TÈCNIC MITJÀ I OFICIAL SUPERIOR

ACTA DEFINITIVA FASE PROVA ANGLÉS I FASE BAREMACIÓ PROCÉS SELECCIÓ TÈCNIC MITJÀ I OFICIAL SUPERIOR

Llista definitiva dels resultats de la prova d'anglés per als processos de selecció del Palau de Congressos de València: oficial superior i tècnic mitjà

Llista provisional dels resultats de la prova d'anglés per a lloc de tècnic mitjà i oficial superior

Llistat d'admesos prova de selecció tècnic mitjà i oficial superior (data i horaris)

Procés de Selecció Oficial Superior

Descàrrega d'anunci, baremació i instància

Procés de Selecció Tècnic Mitjà

Descàrrega d'anunci, baremació i instància

Representant dels treballadors

Amparo Pardines Cardona (Sindicat UGT)

Suplent: Amador Chicharro Gil (Sindicat UGT)

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Circumstàncies contemplades

En l'actualitat, no s'han produït les circumstàncies contemplades en aquest apartat

Retribucions percebudes anualment i Declaracions anuals de béns i activitats

Circumstàncies contemplades

 En l'actualitat, no s'han produït les circumstàncies contemplades en aquest apartat.

DESCRIPCIÓN VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIRECTORA GERENTE PALACIO DE CONGRESOS DE VALÈNCIA 2021

Descripción viajes y desplazamientos Directora Gerente Palacio de Congresos de València

PLA D'IGUALTAT 2021-2025

Normes internes de contractació

Estatuts

El Palau de Congressos de València

No promulga cap tipus de disposició de caràcter normatiu

El Palau no té béns immobles.

Tampoc posseeix accions ni participacions en societats mercantils

NORMES DE CONTRACTACIÓ INTERNA

Enllaç a la Plataforma de Contractació de l'Estat

SERVEI DE COMPROVACIÓ I INFORMES SOBRE L'ESTAT DE LES ESTRUCTURES DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

SERVEI DE TRADUCCIÓ DE TEXTOS DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

ASSESSORAMENT INTEGRAL EN LA SELECCIÓ DE L'ADJUDICATARI PER Al CANVI DE BUTAQUES Als AUDITORIS DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

SERVEI DE ADAPTACIO ESTRATÈGICA I D'ALINEAMENT DELS PROCESSOS I DELS RECURSOS HUMANS DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

SERVEI DE MANTENIMENT TÈCNIC LEGAL DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

OBRA DE TRANSFORMACIÓ DELS ESTANYS DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA EN ESPAI PER A JARDINS

SERVEI DE DISSENY, CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE D'ESTANDS EN MANERA D'ARRENDAMENT PER A COMPLETAR L'OFERTA EXISTENT DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE SEGURETAT ANTI – CAIGUDES EN LA COBERTA DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

SERVEI D'AUDITORIA QUE ASSEGURE EL COMPLIMENT AMB ELS REQUISITS ESTABLITS EN LA NORMA Q QUALITAT *TURISTICA

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PAPERERIA CORPORATIVA

ATELIER DE LA FLOR: SERVEI MANTENIMENT DE PLANTES

IBERIAN MICE FORUM: ASSISTÈNCIA AL IBERIAN MICE FORUM

AIPC: QUOTA ANUAL AIPC 2021

APCE: QUOTA ANUAL APCE 2021

EUROPE CONGRESS: ASSISTÈNCIA AL MICE B2B workshop MCE South Europe

EVENTO PLUS: Participació en *meeting & incentive *Summit 2021

EVENTOPLUS MEDIOS SL Assistència Premis EventoPlus 2021

Eventoplus Medios S.L: PARTICIPACIÓ EN LA TROBADA BED 2021

FRONIUS REPARACIÓ ETAPES INVERSORS FOTOVOLTAICS

GETRONICS FORMACIÓ PIAE

Herrero & Asociados S.L. TMCH DE LA MARCA NACIONAL 2919673

ICCA: QUOTA ANUAL ICCA 2021

ITI: ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A la DETECCIÓ DE VULNERABILITATS

KIOSKO Y MÁS: SERVEI DE PREMSA KIOSKO I MÉS

Luisa Bravo: TRASLLAT DELS VALORS DE L'EQUIP DIRECTIU Al SISTEMA DE *EVALUACION DE L'ACOMPLIMENT

Meet & Com: ASSISTÈNCIA Al VALÈNCIA BUSINESS MEETINGS 2021

OPC Spain: ASSISTÈNCIA CONGRÉS OPC

Pablo Ribera Pons: PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DELS ESTANYS PERIMETRALS EN ZONES ENJARDINADES

UNIDAD EDITORIAL: SUSCRIPCIÓ A PREMSA PER LA PLATAFORMA ORBYT

UNIDAD EDITORIAL: SUSCRIPCIÓ A PREMSA PER LA PLATAFORMA ORBYT

Uvepe Plaza SL: SUBSCRIPCIÓ A VALÈNCIA PLAZA

Servei de publicitat i promoció del Palau de Congressos de València, així com del manteniment i actualització del seu web

Subministrament material d'oficina o papereria al Palau de Congressos de València

MANTENIMENT TÈCNIC LEGAL D'APARELLS ELEVADORS, EN L'EDIFICI I EN L'APARCAMENT SUBTERRANI DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

MANTENIMENT TÈCNIC LEGAL DE LES INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I SISTEMA CONTRA ROBATORI I INTRUSIÓ, EN L'EDIFICI I EN L'APARCAMENT SUBTERRANI DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

MANTENIMENT I AMPLIACIÓ DE L´APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

Subministrament i instal·lació de tres portes motoritzades i una porta ràpida plegables en els molls del Palau de Congressos

Servei d'Agència de Viatges del Palau de Congressos de València

Subministrament de tinta per a impressores

ACERTA: Papereres per a rebutjar material sensible en els punts d'higiene

AIPC: QUOTA ANUAL AIPC 2020

APCE: QUOTA APCE 2020

EVENTO PLUS: Assistència a l'edició Conecta

EVENTOPLUS: SUSCRIPCIÓ CLUB EVENTOPLUS I APARICIÓ EN SUPORTS DEL GRUP EVENTOPLUS

HERRERO Y ASOCIADOS: Inscripció marca en el TMCH

ICCA: Assistència al ICCA Iberian Chapter Meeting 2020


KIOSKO Y MÁS: SERVEI DE PREMSA

OPC Spain: Inscripció i assistència congrés OPC Spain

SCHNEIDER: Compra interruptor SF-SET

UNIDAD EDITORIAL: SUSCRIPCIÓ A PREMSA PER LA PLATAFORMA ORBYT

Servici de manteniment de les instal·lacions

Subministrament, muntatge i posada en marxa de grups contra incendis

Subministrament i muntatge de la línia de vida

Personal tècnic i lloguer audiovisuals

Servici vigilància i equipament seguretat

Servici de segurs 2019

Servici auditories

Modificació i instal·lació de lluminàries

Subministrament, muntatge y posada en marxa audiovisuals

Servei de fotografia

Subministrament, muntatge i posada en marxa de cortines motoritzades

Servici assessorament jurídic del Palau de Congressos de València

Servei d'inspecció OCA

Servei desfibril·lador semiautomàtic

Formació i configuració de la megafonia per a evacuacions

Servei de reforma lavabos auditori 3

Servei de desinfecció

Servei reparació portes

Consultoria de manteniment del Palau de Congressos de València

Servicio de carpas en evento

Subministrament mobiliari de disseny

Servici auditories de qualitat

Subministrament piles

Subministrament de moqueta firal per a decoracions

Servici de gestió de residus

Consultoria estratègica de RRHH

Manteniment del sistema informàtic

Interpretació en esdeveniment

Fotocopiadora en esdeveniment

Servici mèdic en esdeveniment

Subministrament de cintes especials

Servei de publicació de licitacions i formalitzacions del DOUE

Servei recollida de correspondència

Subministrament aigua

Missatgeria

Subministrament de telefonia mòbil, fixa i dades

AIPC Congrés AIPC Inscripció y assistència

AIPC: Assistència curs AIPC

APCE Escola d'estiu APCE

AQ STAGE IBERICAS,SA Subministre potes telescòpiques

CAMARA DE VALENCIA: nserció Cambra València

CENTRO DE TECNOLOGIAS FISICAS DE LA UPV: Mesuraments acústics

DELOITTE ABOGADOS Assessorament contenciós

ECO 3 MULTIMEDIA Inserció promocional en la revista economia 3

EVENTO PLUS MEDIOS SL Estand i assistència a MIS

EVENTO PLUS MEDIOS SL Presentació candidatura

EVENTO PLUS Subscripció Eventoplus

EVENTO PLUS: Assistència EventoDays

EVENTO PLUS: Assistència Meeting and Incentive Summit

FEDERICO DOMENECH Intercanvi publicitat per espais amb Las Provincias

HERRERO y ASOCIADOS: Inscripció marca en el TMCH

HOSTELERIA INTOS Servici de Catering UV

ICCA IBERIAN CHAPTER Assistència Fòrum ICCA *Iberian *Chapter

INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA: Assessorament renovació butaques

INSTITUTO TECNOLOGICO DE INFORMATICA Avaluació memòria tècnica

INTUR RESTAURACION COLECTIVA: Acció comercial IVO

JOSE LUIS MUR ESTADA Valoració producció fotovoltaica

KIOSKO Y MÁS SERVEI PREMSA

LAURA T. BIGLIARDI GALFIONE: Acció comercial Clínic

LINEA 2 SL Digitalització projecte Palau de Congressos

MARC MARTI Subministrament de cartelleria

MCE Assistència al MCE South Europe 2019

PCMA Inscripció i assistència congressos PCMA

SERVICIOS DIGITALES PARA BOLETINES DE ESPAÑA SL Publicació concurs en el DOUE

UNITEC PREVENCION: Jornada formació manteniment higiènic sanitari

UVEPE PLAZA Suscripció revista Valencia Plaza

Servei de reforma de la zona de direcció del Palau de Congressos de València

Subministrament audiovisuals

Assessorament comptable

Servei de restauració del Palau de Congressos de València

Servei senyalització

Reparació de cadires

Servei de personal de sala del Palau de Congressos de València

Servei de neteja del Palau de Congressos de València

Servei de Traducció

Subministrament elèctric de l'edifici, del pàrquing i consum en buit del Palau de Congressos de València

Servei manteniment tècnic legal d'instal·lacions detecció i extinció incendis

Subministrament en instal·lació de bombes per a la instal·lació de climatització

Reforma dependencias Palacio de Congresos

Servei d'hostesses del Palau de Congressos de València

Servei de neteja del Palau de Congressos de València

Subministrament elements decoratius

Subministrament de flors i plantes per a esdeveniment

Redacció del nou Pla d'Autoprotecció

Subministrament CO2

Reparació i millores equipament escènic del Palau de Congressos de València

Subministrament dos bombes d'aigua

Subministrament i instal·lació de mecanismes porta

Agència de viatges

AIPC Assistència Congrés AIPC 2018

AIPC Assistència a fòrum 11th AIPC Facility Operations Summit

AIPC Premi AIPC

APCE Inscripció Escola d'Estiu APCE

APCE Quota APCE 2018

Acció ONCE

Acció comercial autobús

Acord d'intercanvi Levante EMV

Acord d'intercanvi SER 2018

Actualització norma ISO

Adequació ascensors a legislació vigent

Allotjament Congrés APCE

Allotjament congrés AIPC 2018

Asistència fòrum MIS

Assessorament RGPD

Assessorament norma ISO

Assistència Congrés ICCA Capítulo Ibérico 2018

Assistència congrés OPCs

Audiovisual Gala

Auditoria manteniment

Catering acció comercial

Catering para acción comercial

Curs AUTOCAD

Curs SQL server

ECO 3 MULTIMEDIA Inserció Economia 3

EVENTO PLUS Premis Eventoplus

EVENTO PLUS Presència en el portal EVENTOPLUS i aparició en la revista del mes de setembre

EVENTO PLUS Suscripció al club Evento Plus

FEDERICO DOMENECH Acord intercanvi Las Provincias

Fil musical

Inscripción Congreso ICCA 2018

Lloguer de carretons i plataformes

Manteniment equip desfibril·lador 2018

Missatger

Obsequi commemoratiu

Participació EventoDays 2018

Plataforma MAILCHIMP 2018

Procediment davant de la CNMC per la liquidació de primes

Procuradora Tribunal

Publicació DOUE

Publicació DOUE bis

Publicació Headquarters Magazine

Publicació diari Conexo

Quota anual d'ITI

Quota membre Associació Espanyola de Directius

Quota membre ICCA 2018

Quota membre MPI 2018

Renovació de dominis 2018

Reunión del sector AIPC

SERVICIOS DIGITALES PARA BOLETINES DE ESPAÑA SL Publicació concursos en el butlletí de la Unió Europea

Senyalització Pàrquing

Servei correus 2018

Servei de taxi

Servei de telefonia mòbil

Servei inscripción marca en el Trademark Clearinghouse

Servici reparació cuina

Subministrament USB

Subministrament cablejat digital

Subministrament cintes adhesives

Subministrament càpsula micròfon

Subministrament de banderes

Subministrament de polos per a la uniformitat del personal

Subministrament de potes telescòpiques

Subministrament discos durs, targetes, USB

Subministrament en instal·lació de carpes per a l'esdeveniment ESVS

Subministrament equip de termografia

Subministrament gasoil

Subministrament gravadora

Subministrament llapis

Subministrament lletres corpòries

Subministrament llums

Subministrament material auxiliar

Subministrament piles micròfons

Subministrament rèplica trofeu AIPC

Subministrament suports emmagatzemament gravacions

Subministrament taules

Subministrament taules de vídeo

Subministrament tiquets pàrquing

Suministro equipos inversores cubierta

Suministro señalización parking

Suminstro gasoil grupo electrógeno

Suscripción Conexo 2018

UVEPE PLAZA Acord intercanvi Valencia Plaza

Subministrament en mode arrendament de carpes

RELACIÓ DE CONTRACTES 2018

AIPC APEX AWARD

APCE Cuota membre APCE

APCE Escola d'estiu APCE

Acció comercial

Acció màrqueting

Acció màrqueting

Aparició Guia de Turisme CV

Assistència AEVEA

Assistència a reunió EVENTODAY

Assistència a reunió TV

Assistència curs ICCA

Assistència reunió MPI

Assistència reunió Meeting

Assitència congrés ICCA

Canvi raó social

Captació actes

Catering acció comercial

Catering acció comercial

Convertidor i cable

Cuota Membre ICCA

Cuota Membre UIA

Formació qualitat

Fòrum MPI

Gasoil grups

Habitació hotel

Hosting servidor web

Informe tècnic sobre correcció i adequació d'obres

Inscripció curs ESIC

Inserció publicitaria

Inserció publicitaria

Intermediació Junta Extraordinària Bankia

Llicència Prezi

Lloguer elevadora

Lloguer elevadora

Lloguer elevadora

Manteniment equip desfibril·lador

Manuals ISO 9000:2015

Millora notorietat

Photoshop

Proves d'anglés per a tècnics

Publicació DOUE bis bis

Quota membre AIPC

Quota membre UIA 2018

Renovació Club Eventoplus

Renovació domini i marca

Renovació dominis

Renovació dominis

Renovació registre marca

Reparació micròfons

Reparació projector

Reparació tarimes telescòpiques

Seminari UIA

Servei MailChimp

Servei de càtering

Servei intèrpret

Servei mèdic per a esdeveniment

Servici activitats preventives

Servici de manteniment control instal·lacions

Servici hosting, CTE, FTP, correu i manteniment domini

Servici implementació Pla estratègic

Servici lloguer elevadora

Servici publicitat per intercanvi d'espais

Servici publicitat per intercanvi d'espais

Subministrament de cintes adhesives

Subministrament discs durs

Subministrament discs durs

Subministrament dos discs durs

Subministrament flexos led

Subministrament fotocopiadores

Subministrament grup electrogen

Subministrament moqueta firal

Subministrament uniforme

Subscripció a premsa

Subscripció a premsa 2018

Substitució d'estand per a esdeveniment

Substitució d'estands per a esdeveniment

Substitució estands per a esdeveniment

Substitució lanyards

Substitució piano

Substitució piano

Traducció CV

Traducció contingut

Traducció conveni

Traducció de documents

Traducció documents

Traducció documents

Traducció documents

Traducció documents

Traducció news i vídeos

Traducció nota

Traducció web

Workshop AIPC

Workshop ICCA

Servei mesuraments humitats

Subministrament faristols

Subministrament i instal·lació equips audiovisuals

Subministrament i instal·lació wifi

Subministrament i instal·lació enllumenat

Control aforaments

Subministrament i instal·lació quadro general de distribució

Fotògraf

Subministrament material d'oficina

Subministrament material papereria corporatiu

Streaming en esdeveniments

Subministrament i instal·lació de sistema de detecció d'incendis

Subministrament i instal.lació de la megafonia de l'edifici

Subministrament i instal-lació del SAI

Subministrament elèctric

Servici de publicitat i promoció del Palau i manteniment i actualització web

Servici manteniment elèctric

Servei manteniment elevadors

Servei de revisió i manteniment sistema elevació escènica

Auditoría Energètica

Certificació de qualitat

Gestió de residus

Subministrament de tòners

Lloguer audiovisuals i recolzament tècnic

Auditoria acústica

Subministrament moqueta

Mobiliari de disseny

Pla estratègic

Intèrpret per a esdeveniment

Servei plantes palau

Servei mèdic per a esdeveniment

Subministrament material climatització

Subministrament estands

Subministrament equips audiovisuals

Auditoria instal·lació wifi

Subministrament i instal·lació back up cloud

Subministrament material audiovisual

Subministrament material ferreteria

Substitució de vidres

Instal·lació sistema extinció sala paellers

Manteniment línia de vida de la coberta

Subministrament i instal·lació de quadre elèctric

ASSESSORIA JURÍDICA

AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ ISO 9001:2008 I 14.001:2004

Acció Eventoplus

Acció Mk-Publicitat

Acció Mk-Publicitat

Acció Mk-Publicitat

Acció publicitat

Acció publicitària

Actualització d'instal·lacions contra incendis de l'edifici i de l'aparcament

Actualització i compliment de la LOPD

Adquisició article marxandatge

Aplicació informàtica

Assesorament en el compliment de la LOPD

Assesoria fiscal, comptable i laboral

Assesoría Jurídica

Auditoria financiera, legalitat i operativa.

Backup extern

Banderes institucionals

Bateries alcalines

Cinta americana

Cinta americana

Climatització sala de premsa

Comptes de correu electrònic google

Curs AIPC

Càpsules de micròfon tipus diadema

Despeses de viatge

Despeses de viatge

Despeses de viatge

Despeses de viatge

Despeses de viatge

Despeses de viatge

Elevador

Estadístiques contractació 2015

Formació ús elevadores

Fotògraf

Gestió de viatges Workshop ICCA

Grup electrògen de 500KVA

Hootsuite

INSTAL•LACIÓ D’AIGUA POTABLE EN EL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

Infraestructures i equips informàtics

Inspecció reglamentària per OCA centre de transformació

Instal·lació de gas per a la sala de paellers i cuina

Lloguer mobiliari

Lloguer mobiliari

Lloguer mobiliari

Lloguer mobiliari congrés SEN 2016

Lloguer màquina elevadora

Lloguer màquina elevadora

Lloguer màquina elevadora

Lloguer portapalets

Lloguer portapelts acte "laliga"

Manteniment d'instal·lacions de detecció i extinció d'incendis, sistema contra robatori i instrusió i sistema de circuit tancat de televisió

Material elèctric

Material oficina

Material papereria personalitzat

Memòria 2015

Mobiliari

Mobiliari

Molls butaques

Màquines de producció per a la climatització

Participació acte Meeting & Incentive Summit 2016

Plataformes, portapalets i escales

Programa d'assegurances

Projectes

Publicitat

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU AUDIÈNCIA NACIONAL

Recurs contenciós-Administratiu

Renovació llicència Prezi

Renovació subscripció premsa

Rentapissat mobiliari

Reparació de deficiències en grups electrògens

Revisió i manteniment maquinària escènica auditoris

Revisió i reparació del sistema de robatori i incendi

Servei agència de viatges

Servei comptable i fiscal

Servei comptable i fiscal del Palau de Congressos de València

Servei d'auditoria energètica del Palau de Congressos de València

Servei d'àpat per a acció comercial

Servei de desenvolupament de millores, modificacions i manteniment de l'aplicació informàtica per a la gestió del Palau de Congressos de València

Servei de desratització, desinsectació i desinfecció, infloent-hi tractament segons R.D. 865/2003

Servei de gestió de residus del palau de congressos de València

Servei de lloguer de carretó elevador del Palau de Congressos de València

Servei de lloguer de fotocopiadora per a actes del Palau de Congressos de València

Servei de lloguer de mobiliari per a actes del Palau de Congressos de València

Servei de manteniment del sistema informàtic del Palau de Congressos de València

Servei de manteniment tècnic legal dels elevadors de l'edifici i del pàrquing del Palau de Congressos de València

Servei de manteniment tècnic legal: SAI, centres de transformació, baixa tensió i grups electrògens del Palau de Congressos de València

Servei de publicitat i web del Palau de Congressos de València

Servei de recurs contenció administratiu del Palau de Congressos de València

Servei de reposició de maquinària escènica del Palau de Congressos de València i la seua instal·lació

Servei de restauració del Palau de Congressos de València

Servei de subministrament de moqueta per al Palau de Congressos de València

Servei de subministrament elèctric del Palau de Congressos de València

Servei de telefonia fixa i internet del Palau de Congressos de València

Servei fotografia

Servei jurídic del Palau de Congressos de València

Subministrament d'embellidors per als braços de les butaques auditori del Palau de Congressos de València

Subministrament de pedres revestiment de parets del Palau de Congressos de València

Subministrament en mode d'arrendament de carpes per al Palau de Congressos de València

Subministrament gas

Subministrament i instal·lació d'equips de cuina

Subministrament i instal·lació de focus led en els escenaris

Subministrament i instal·lació de l'equipament per a la gestió de l'aparcament subterrani

Subministrament i instal·lació equips elèctrics per a complir el R.E.B.T.I millorar l'eficiencia energètica en el Palau de Congressos de València

Subministrament material papereria

Subministrament paellers

Substitució de telons dels escenaris de l'auditori 1 i de l'auditori 2

Supervisió i control de la gestió energètica de l'edifici del pàrquing

Ir al perfil del contratante

ESTADÍSTICAS DE CONTRATACIÓN 2021

ESTADÍSTIQUES DE CONTRACTACIÓ 2021

ESTADÍSTIQUES DE CONTRACTACIÓ 2020

ESTADÍSTIQUES DE CONTRACTACIÓ 2019

ESTADÍSTIQUES DE CONTRACTACIÓ 2018

ESTADÍSTIQUES CONTRACTACIÓ 2017

ESTADÍSTIQUES CONTRACTACIÓ 2016

Cap adjudicatari ha desistit ni renunciat

En l'actualitat, cap adjudicatari ha desistit ni renunciat

Encàrrecs de gestió i subcontractacions

En l'actualitat, el Palau no ha rebut cap encàrrec de gestió ni subcontractació

CONTRACTE D'ASSESSORAMENT FUNDACIÓ LLUIS ALCANYÍS (UV) I CEMAS

CONVENI CEMAS (CENTRE MUNDIAL PER A l'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE)

CONVENI RENFE

CONVENI WCD VALÈNCIA 2022

CONVENI ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Conveni CSIC

Conveni ONCE

Conveni ADEIT

Conveni Ajuntament de València

SUBVENCIONES 2021

SUBVENCIONES 2021

SUBVENCIONES 2020

Subvencions 2019

Subvenciones 2017

Subvenciones 2016

Informació relativa a les campanyes de publicitat

El període mitjà de pagament a proveïdors l'any 2020 ha sigut de 46 dies

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2021

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2022

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 2021

Pressupost d'explotació 2020

Pressupost d'explotació 2019

Pressuposts d'explotació 2018

Pressuposts d'explotació 2017

Pressuposts d'explotació 2016

Pressupost d'explotació 2015

Pressuposts d'explotació 2014

Compliment d'objectius d'estabilitat pressupostària

CUENTAS ANUALES 2020

COMPTES ANUALS 2020

COMPTES ANUALS 2019

Comptes anuals 2018

Comptes anuals 2017

Comptes anuals 2016

Comptes anuals 2015.

Comptes anuals 2014.

2019 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

2021 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

2019 ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCIERA

MODEL PREVISIÓ DE DEUTE 2018

2020 Estabilitat presupuestària y sostenibilitat financiera

Aportació corrent i de capital 2017

Estat de flux d'efectivo 2015-2017

Balanç 2015-2017

Compte de resultats

Pressupost de capital

Pressupost 2015-2017

Transferències pressupost 2015-2017

Model de previsió de deute 2017

Variació Patrimoni net 2015-2017

Model de previsió de deute 2016

MASA SALARIAL DEL PERSONAL 2021

MASSA SALARIAL DEL PERSONAL 2021

MASSA SALARIAL DEL PERSONAL 2020

MASSA SALARIAL DEL PERSONAL 2019

La liquidació del pressupost 2017

La liquidació del pressupost 2016

Modificacions pressupostàries

Massa salarial del personal 2018

Dades d'endeutament mensual

Processos de selecció de personal

PLAN DE ACTUACIONES 2022

PLAN DE ACTUACIONES 2021

PLA D'ACTUACIONS 2020

POLÍTICA DELS SISTEMES DE GESTIÓ

PLAN DE ACTUACIONES 2019

Certificado de Conformidad CO2 Verificado

Catàleg general de serveis i procediments per a presentar queixes

Seu dels serveis i equipaments de l'entitat i horaris d'atenció al públic

Palau de Congressos de València

Av. Corts Valencianes, 60

46015 València

Horari centraleta: de dilluns a divendres de 9:00 a 15:00

Sol·licitud d'accés d'informació