PORTAL DE TRANSPARÈNCIANORMES DE CONTRACTACIÓ INTERNA

competències i funcions

Estatuts

Resolucions d'autorització

En l'actualitat, no existeixen resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten al personal del Palau de Congressos de València

PLA D'ACTUACIONS 2021

PLA ESTRATÈGIC 2021-2023

PLAN D'IGUALTAT 2021-2025

Pla d'actuacions 2020

Pla d'actuacions 2019

PLA ESTRATÈGIC

Pla d'actuacions 2018

Llocs de treball reservats a personal eventual

   En l'actualitat no existeixen llocs de treball reservats a personal eventual

Oferta d'ocupació

En l'actualitat no existeix oferta d'ocupació pública

Resolució nomenament Tècnic Superior

Resultat final procés de selecció del Lloc de Treball Tècnic Superior

Resultat provisional de la fase prova selectiva del procés de selecció del Lloc de Treball Tècnic Superior

Data Prova examen procés de selecció Tècnic Superior

Resultat definitiu procés de selecció del Tècnic Mitjà i Oficial Superior del Palau de Congressos de València

Acta definitiva candidats procés selecció Tècnic Superior

Procés de Selecció Tècnic Superior

Descàrrega d'anunci

ACTA PROVISIONAL BAREMACIÓ PROCÉS SELECCIÓ TÈCNIC MITJÀ I OFICIAL SUPERIOR

ACTA DEFINITIVA FASE PROVA ANGLÉS I FASE BAREMACIÓ PROCÉS SELECCIÓ TÈCNIC MITJÀ I OFICIAL SUPERIOR

Llista definitiva dels resultats de la prova d'anglés per als processos de selecció del Palau de Congressos de València: oficial superior i tècnic mitjà

Llista provisional dels resultats de la prova d'anglés per a lloc de tècnic mitjà i oficial superior

Llistat d'admesos prova de selecció tècnic mitjà i oficial superior (data i horaris)

Procés de Selecció Oficial Superior

Descàrrega d'anunci, baremació i instància

Procés de Selecció Tècnic Mitjà

Descàrrega d'anunci, baremació i instància

Representant dels treballadors

Amparo Pardines Cardona (Sindicat UGT)

Suplent: Amador Chicharro Gil (Sindicat UGT)

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Circumstàncies contemplades

En l'actualitat, no s'han produït les circumstàncies contemplades en aquest apartat

Retribucions percebudes anualment i Declaracions anuals de béns i activitats

Circumstàncies contemplades

 En l'actualitat, no s'han produït les circumstàncies contemplades en aquest apartat.

DESCRIPCIÓN VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIRECTORA GERENTE PALACIO DE CONGRESOS DE VALÈNCIA 2021

Descripción viajes y desplazamientos Directora Gerente Palacio de Congresos de València

PLA D'IGUALTAT 2021-2025

Normes internes de contractació

Estatuts

El Palau de Congressos de València

No promulga cap tipus de disposició de caràcter normatiu

El Palau no té béns immobles.

Tampoc posseeix accions ni participacions en societats mercantils

BASES DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRADUCCIÓ DE TEXTOS 07/09/2021 - 22/09/2021

ESTADÍSTIQUES DE CONTRACTACIÓ 2021

ESTADÍSTIQUES DE CONTRACTACIÓ 2020

ESTADÍSTIQUES DE CONTRACTACIÓ 2019

ESTADÍSTIQUES DE CONTRACTACIÓ 2018

ESTADÍSTIQUES CONTRACTACIÓ 2017

ESTADÍSTIQUES CONTRACTACIÓ 2016

Servei de publicitat i promoció del Palau de Congressos de València, així com del manteniment i actualització del seu web

Subministrament material d'oficina o papereria al Palau de Congressos de València

MANTENIMENT TÈCNIC LEGAL D'APARELLS ELEVADORS, EN L'EDIFICI I EN L'APARCAMENT SUBTERRANI DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

MANTENIMENT TÈCNIC LEGAL DE LES INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I SISTEMA CONTRA ROBATORI I INTRUSIÓ, EN L'EDIFICI I EN L'APARCAMENT SUBTERRANI DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

MANTENIMENT I AMPLIACIÓ DE L´APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

Subministrament i instal·lació de tres portes motoritzades i una porta ràpida plegables en els molls del Palau de Congressos

Servei d'Agència de Viatges del Palau de Congressos de València

Subministrament de tinta per a impressores

Assistència a l'edició Conecta

Papereres per a rebutjar material sensible en els punts d'higiene

QUOTA ANUAL AIPC 2020

SUSCRIPCIÓ CLUB EVENTOPLUS I APARICIÓ EN SUPORTS DEL GRUP EVENTOPLUS

SUSCRIPCIÓ A PREMSA PER LA PLATAFORMA ORBYT

Inscripció marca en el TMCH

QUOTA APCE 2020

SERVEI DE PREMSA

Assistència al ICCA Iberian Chapter Meeting 2020


Compra interruptor SF-SET

Inscripció i assistència congrés OPC Spain

SERVEI DE MANTENIMENT TÈCNIC LEGAL DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

OBRA DE TRANSFORMACIÓ DELS ESTANYS DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA EN ESPAI PER A JARDINS

SERVEI DE DISSENY, CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE D'ESTANDS EN MANERA D'ARRENDAMENT PER A COMPLETAR L'OFERTA EXISTENT DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE SEGURETAT ANTI – CAIGUDES EN LA COBERTA DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

SERVEI D'AUDITORIA QUE ASSEGURE EL COMPLIMENT AMB ELS REQUISITS ESTABLITS EN LA NORMA Q QUALITAT *TURISTICA

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE PAPERERIA CORPORATIVA

ASISTENCIA AL IBERIAN MICE FORUM

ASISTENCIA AL MICE B2B workshop MCE South Europe

SUSCRIPCIÓN A VALENCIA PLAZA

QUOTA ANUAL APCE 2021

SUSCRIPCIÓ A PREMSA PER LA PLATAFORMA ORBYT

SERVEI MANTENIMENT DE PLANTES

ASSISTÈNCIA CONGRÉS OPC

ASSISTÈNCIA Al VALÈNCIA BUSINESS MEETINGS 2021

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A la DETECCIÓ DE VULNERABILITATS

Participació en *meeting & incentive *Summit 2021

TRASLLAT DELS VALORS DE L'EQUIP DIRECTIU Al SISTEMA DE *EVALUACION DE L'ACOMPLIMENT

SERVEI DE PREMSA KIOSKO I MÉS

QUOTA ANUAL ICCA 2021

QUOTA ANUAL AIPC 2021

Servici de manteniment de les instal·lacions

Subministrament, muntatge i posada en marxa de grups contra incendis

Subministrament i muntatge de la línia de vida

Personal tècnic i lloguer audiovisuals

Servici vigilància i equipament seguretat

Servici de segurs 2019

Servici auditories

Modificació i instal·lació de lluminàries

Subministrament, muntatge y posada en marxa audiovisuals

Servei de fotografia

Subministrament, muntatge i posada en marxa de cortines motoritzades

Servici assessorament jurídic del Palau de Congressos de València

Servei d'inspecció OCA

Servei desfibril·lador semiautomàtic

Formació i configuració de la megafonia per a evacuacions

Servei de reforma lavabos auditori 3

Servei de desinfecció

Servei reparació portes

Consultoria de manteniment del Palau de Congressos de València

Servicio de carpas en evento

Subministrament mobiliari de disseny

Servici auditories de qualitat

Subministrament piles

Subministrament de moqueta firal per a decoracions

Servici de gestió de residus

Consultoria estratègica de RRHH

Manteniment del sistema informàtic

Interpretació en esdeveniment

Fotocopiadora en esdeveniment

Servici mèdic en esdeveniment

Subministrament de cintes especials

Servei de publicació de licitacions i formalitzacions del DOUE

Servei recollida de correspondència

Subministrament aigua

Missatgeria

Subministrament de telefonia mòbil, fixa i dades

Assistència Meeting and Incentive Summit

Acció comercial IVO

Jornada formació manteniment higiènic sanitari

Mesuraments acústics

Inserció promocional en la revista economia 3

Assistència curs AIPC

Assistència EventoDays

Assessorament renovació butaques

Inscripció marca en el TMCH

Subscripció Eventoplus

Inscripció i assistència congressos PCMA

Acció comercial Clínic

Escola d'estiu APCE

Assistència al MCE South Europe 2019

Inserció Cambra València

Congrés AIPC Inscripció y assistència

Presentació candidatura

Servici de Catering UV

Suscripció revista Valencia Plaza

Intercanvi publicitat per espais amb Las Provincias

Subministre potes telescòpiques

Servei premsa

Assistència Fòrum ICCA *Iberian *Chapter

Estand i assistència a MIS

Digitalització projecte Palau de Congressos

Valoració producció fotovoltaica

Avaluació memòria tècnica

Publicació concurs en el DOUE

Assessorament contenciós

Subministrament de cartelleria

Servei de reforma de la zona de direcció del Palau de Congressos de València

Subministrament audiovisuals

Assessorament comptable

Servei de restauració del Palau de Congressos de València

Servei senyalització

Reparació de cadires

Servei de personal de sala del Palau de Congressos de València

Servei de neteja del Palau de Congressos de València

Servei de Traducció

Subministrament elèctric de l'edifici, del pàrquing i consum en buit del Palau de Congressos de València

Servei manteniment tècnic legal d'instal·lacions detecció i extinció incendis

Subministrament en instal·lació de bombes per a la instal·lació de climatització

Reforma dependencias Palacio de Congresos

Servei d'hostesses del Palau de Congressos de València

Servei de neteja del Palau de Congressos de València

Subministrament elements decoratius

Subministrament de flors i plantes per a esdeveniment

Redacció del nou Pla d'Autoprotecció

Subministrament CO2

Reparació i millores equipament escènic del Palau de Congressos de València

Subministrament dos bombes d'aigua

Subministrament i instal·lació de mecanismes porta

Agència de viatges

Subministrament rèplica trofeu AIPC

Servei de telefonia mòbil

Audiovisual Gala

Acció ONCE

Curs SQL server

Subministrament taules de vídeo

Acord d'intercanvi Levante EMV

Curs AUTOCAD

Subministrament taules

Subministrament de banderes

Inserció Economia 3

Subministrament de potes telescòpiques

Suscripció al club Evento Plus

Assistència a fòrum 11th AIPC Facility Operations Summit

Publicació concursos en el butlletí de la Unió Europea

Subministrament en instal·lació de carpes per a l'esdeveniment ESVS

Presència en el portal EVENTOPLUS i aparició en la revista del mes de setembre

Publicació DOUE bis

Subministrament càpsula micròfon

Publicació DOUE

Subministrament USB

Subministrament tiquets pàrquing

Adequació ascensors a legislació vigent

Subministrament suports emmagatzemament gravacions

Subministrament cablejat digital

Subministrament gravadora

Subministrament equip de termografia

Subministrament de polos per a la uniformitat del personal

Inscripció Escola d'Estiu APCE

Servei inscripción marca en el Trademark Clearinghouse

Premis Eventoplus

Suministro señalización parking

Suministro equipos inversores cubierta

Procuradora Tribunal

Obsequi commemoratiu

Allotjament congrés AIPC 2018

Allotjament Congrés APCE

Inscripción Congreso ICCA 2018

Lloguer de carretons i plataformes

Assessorament RGPD

Subministrament piles micròfons

Subministrament material auxiliar

Suminstro gasoil grupo electrógeno

Publicació diari Conexo

Catering para acción comercial

Auditoria manteniment

Premi AIPC

Participació EventoDays 2018

Subministrament llapis

Quota APCE 2018

Senyalització Pàrquing

Actualització norma ISO

Quota membre Associació Espanyola de Directius

Assessorament norma ISO

Servici reparació cuina

Subministrament lletres corpòries

Publicació Headquarters Magazine

Assistència Congrés AIPC 2018

Acció comercial autobús

Assistència Congrés ICCA Capítulo Ibérico 2018

Catering acció comercial

Asistència fòrum MIS

Quota membre ICCA 2018

Quota anual d'ITI

Subministrament discos durs, targetes, USB

Subministrament llums

Quota membre MPI 2018

Assistència congrés OPCs

Procediment davant de la CNMC per la liquidació de primes

Renovació de dominis 2018

Reunión del sector AIPC

Subministrament cintes adhesives

Subministrament gasoil

Acord intercanvi Valencia Plaza

Acord intercanvi Las Provincias

Missatger

Fil musical

Manteniment equip desfibril·lador 2018

Servei de taxi

Servei correus 2018

Plataforma MAILCHIMP 2018

Acord d'intercanvi SER 2018

Suscripción Conexo 2018

Subministrament en mode arrendament de carpes

RELACIÓ DE CONTRACTES 2018

Subministrament fotocopiadores

Servici implementació Pla estratègic

Publicació DOUE bis bis

Subministrament uniforme

Renovació dominis

Subscripció a premsa 2018

Quota membre UIA 2018

Aparició Guia de Turisme CV

Millora notorietat

Subministrament grup electrogen

Catering acció comercial

Quota membre AIPC

Photoshop

AIPC APEX AWARD

Intermediació Junta Extraordinària Bankia

Servici lloguer elevadora

Subscripció a premsa

Assistència curs ICCA

Manuals ISO 9000:2015

Inserció publicitaria

Lloguer elevadora

Subministrament flexos led

Subministrament discs durs

Renovació Club Eventoplus

Traducció de documents

Fòrum MPI

Seminari UIA

Llicència Prezi

Inserció publicitaria

Subministrament discs durs

Traducció documents

Informe tècnic sobre correcció i adequació d'obres

Acció comercial

Traducció documents

Servei de càtering

Subministrament moqueta firal

Assistència AEVEA

Habitació hotel

Assitència congrés ICCA

Traducció news i vídeos

Lloguer elevadora

Renovació domini i marca

Escola d'estiu APCE

Servici de manteniment control instal·lacions

Convertidor i cable

Canvi raó social

Subministrament dos discs durs

Subministrament de cintes adhesives

Assistència a reunió EVENTODAY

Assistència a reunió TV

Renovació dominis

Gasoil grups

Servei MailChimp

Traducció nota

Reparació tarimes telescòpiques

Reparació micròfons

Traducció web

Cuota Membre UIA

Cuota membre APCE

Formació qualitat

Workshop AIPC

Cuota Membre ICCA

Workshop ICCA

Substitució piano

Reparació projector

Proves d'anglés per a tècnics

Traducció contingut

Catering acció comercial

Inscripció curs ESIC

Captació actes

Traducció documents

Assistència reunió MPI

Assistència reunió Meeting

Traducció documents

Traducció CV

Substitució d'estands per a esdeveniment

Traducció conveni

Renovació registre marca

Substitució estands per a esdeveniment

Substitució lanyards

Servei intèrpret

Substitució piano

Substitució d'estand per a esdeveniment

Acció màrqueting

Lloguer elevadora

Acció màrqueting

Servei mèdic per a esdeveniment

Manteniment equip desfibril·lador

Servici activitats preventives

Servici hosting, CTE, FTP, correu i manteniment domini

Servici publicitat per intercanvi d'espais

Servici publicitat per intercanvi d'espais

Hosting servidor web

Servei mesuraments humitats

Subministrament faristols

Subministrament i instal·lació equips audiovisuals

Subministrament i instal·lació wifi

Subministrament i instal·lació enllumenat

Control aforaments

Subministrament i instal·lació quadro general de distribució

Fotògraf

Subministrament material d'oficina

Subministrament material papereria corporatiu

Streaming en esdeveniments

Subministrament i instal·lació de sistema de detecció d'incendis

Subministrament i instal.lació de la megafonia de l'edifici

Subministrament i instal-lació del SAI

Subministrament elèctric

Servici de publicitat i promoció del Palau i manteniment i actualització web

Servici manteniment elèctric

Servei manteniment elevadors

Servei de revisió i manteniment sistema elevació escènica

Auditoría Energètica

Certificació de qualitat

Gestió de residus

Subministrament de tòners

Lloguer audiovisuals i recolzament tècnic

Auditoria acústica

Subministrament moqueta

Mobiliari de disseny

Pla estratègic

Intèrpret per a esdeveniment

Servei plantes palau

Servei mèdic per a esdeveniment

Subministrament material climatització

Subministrament estands

Subministrament equips audiovisuals

Auditoria instal·lació wifi

Subministrament i instal·lació back up cloud

Subministrament material audiovisual

Subministrament material ferreteria

Substitució de vidres

Instal·lació sistema extinció sala paellers

Manteniment línia de vida de la coberta

Subministrament i instal·lació de quadre elèctric

INSTAL•LACIÓ D’AIGUA POTABLE EN EL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA

ASSESSORIA JURÍDICA

AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ ISO 9001:2008 I 14.001:2004

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU AUDIÈNCIA NACIONAL

Actualització i compliment de la LOPD

Renovació llicència Prezi

Gestió de viatges Workshop ICCA

Subministrament de pedres revestiment de parets del Palau de Congressos de València

Servei de gestió de residus del palau de congressos de València

Servei de recurs contenció administratiu del Palau de Congressos de València

Servei de manteniment del sistema informàtic del Palau de Congressos de València

Servei d'àpat per a acció comercial

Servei de reposició de maquinària escènica del Palau de Congressos de València i la seua instal·lació

Servei de lloguer de fotocopiadora per a actes del Palau de Congressos de València

Servei de telefonia fixa i internet del Palau de Congressos de València

Servei jurídic del Palau de Congressos de València

Servei comptable i fiscal del Palau de Congressos de València

Assesoria fiscal, comptable i laboral

Acció publicitat

Formació ús elevadores

Programa d'assegurances

Subministrament paellers

Subministrament gas

Assesorament en el compliment de la LOPD

Lloguer portapalets

Renovació subscripció premsa

Adquisició article marxandatge

Subministrament material papereria

Material elèctric

Plataformes, portapalets i escales

Curs AIPC

Subministrament i instal·lació equips elèctrics per a complir el R.E.B.T.I millorar l'eficiencia energètica en el Palau de Congressos de València

Lloguer portapelts acte "laliga"

Substitució de telons dels escenaris de l'auditori 1 i de l'auditori 2

Subministrament i instal·lació de focus led en els escenaris

Subministrament i instal·lació de l'equipament per a la gestió de l'aparcament subterrani

Actualització d'instal·lacions contra incendis de l'edifici i de l'aparcament

Subministrament i instal·lació d'equips de cuina

Instal·lació de gas per a la sala de paellers i cuina

Grup electrògen de 500KVA

Màquines de producció per a la climatització

Auditoria financiera, legalitat i operativa.

Acció Eventoplus

Reparació de deficiències en grups electrògens

Inspecció reglamentària per OCA centre de transformació

Climatització sala de premsa

Acció publicitària

Backup extern

Hootsuite

Elevador

Cinta americana

Càpsules de micròfon tipus diadema

Revisió i manteniment maquinària escènica auditoris

Manteniment d'instal·lacions de detecció i extinció d'incendis, sistema contra robatori i instrusió i sistema de circuit tancat de televisió

Bateries alcalines

Cinta americana

Servei agència de viatges

Despeses de viatge

Despeses de viatge

Despeses de viatge

Recurs contenciós-Administratiu

Aplicació informàtica

Participació acte Meeting & Incentive Summit 2016

Despeses de viatge

Despeses de viatge

Assesoría Jurídica

Despeses de viatge

Revisió i reparació del sistema de robatori i incendi

Banderes institucionals

Servei comptable i fiscal

Acció Mk-Publicitat

Acció Mk-Publicitat

Servei fotografia

Material papereria personalitzat

Projectes

Lloguer màquina elevadora

Lloguer màquina elevadora

Lloguer màquina elevadora

Material oficina

Fotògraf

Acció Mk-Publicitat

Servei de subministrament elèctric del Palau de Congressos de València

Servei de desratització, desinsectació i desinfecció, infloent-hi tractament segons R.D. 865/2003

Servei de manteniment tècnic legal dels elevadors de l'edifici i del pàrquing del Palau de Congressos de València

Servei de manteniment tècnic legal: SAI, centres de transformació, baixa tensió i grups electrògens del Palau de Congressos de València

Servei d'auditoria energètica del Palau de Congressos de València

Subministrament d'embellidors per als braços de les butaques auditori del Palau de Congressos de València

Servei de publicitat i web del Palau de Congressos de València

Servei de restauració del Palau de Congressos de València

Estadístiques contractació 2015

Comptes de correu electrònic google

Rentapissat mobiliari

Supervisió i control de la gestió energètica de l'edifici del pàrquing

Infraestructures i equips informàtics

Lloguer mobiliari congrés SEN 2016

Mobiliari

Mobiliari

Memòria 2015

Lloguer mobiliari

Publicitat

Lloguer mobiliari

Molls butaques

Lloguer mobiliari

Servei de lloguer de mobiliari per a actes del Palau de Congressos de València

Subministrament en mode d'arrendament de carpes per al Palau de Congressos de València

Servei de desenvolupament de millores, modificacions i manteniment de l'aplicació informàtica per a la gestió del Palau de Congressos de València

Servei de lloguer de carretó elevador del Palau de Congressos de València

Servei de subministrament de moqueta per al Palau de Congressos de València

Cap adjudicatari ha desistit ni renunciat

En l'actualitat, cap adjudicatari ha desistit ni renunciat

Encàrrecs de gestió i subcontractacions

En l'actualitat, el Palau no ha rebut cap encàrrec de gestió ni subcontractació

CONVENI RENFE

CONVENI WCD VALÈNCIA 2022

CONVENI ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Conveni CSIC

Conveni ONCE

Conveni ADEIT

Conveni Ajuntament de València

SUBVENCIONES 2021

SUBVENCIONES 2020

Subvencions 2019

Subvenciones 2017

Subvenciones 2016

Informació relativa a les campanyes de publicitat

El període mitjà de pagament a proveïdors l'any 2020 ha sigut de 46 dies

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 2021

Pressupost d'explotació 2020

Pressupost d'explotació 2019

Pressuposts d'explotació 2018

Pressuposts d'explotació 2017

Pressuposts d'explotació 2016

Pressupost d'explotació 2015

Pressuposts d'explotació 2014

Compliment d'objectius d'estabilitat pressupostària

COMPTES ANUALS 2020

COMPTES ANUALS 2019

Comptes anuals 2018

Comptes anuals 2017

Comptes anuals 2016

Comptes anuals 2015.

Comptes anuals 2014.

2019 ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCIERA

MODEL PREVISIÓ DE DEUTE 2018

2020 Estabilitat presupuestària y sostenibilitat financiera

Aportació corrent i de capital 2017

Estat de flux d'efectivo 2015-2017

Balanç 2015-2017

Compte de resultats

Pressupost de capital

Pressupost 2015-2017

Transferències pressupost 2015-2017

Model de previsió de deute 2017

Variació Patrimoni net 2015-2017

Model de previsió de deute 2016

MASSA SALARIAL DEL PERSONAL 2021

MASSA SALARIAL DEL PERSONAL 2020

MASSA SALARIAL DEL PERSONAL 2019

La liquidació del pressupost 2017

La liquidació del pressupost 2016

Modificacions pressupostàries

Massa salarial del personal 2018

Dades d'endeutament mensual

Processos de selecció de personal

PLA D'ACTUACIONS 2020

POLÍTICA DELS SISTEMES DE GESTIÓ

PLAN DE ACTUACIONES 2019

Certificado de Conformidad CO2 Verificado

Catàleg general de serveis i procediments per a presentar queixes

Seu dels serveis i equipaments de l'entitat i horaris d'atenció al públic

Palau de Congressos de València

Av. Corts Valencianes, 60

46015 València

Horari: de dilluns a dijous de 8:30 a 18:30 i divendres de 8:30 a 15:30

Sol·licitud d'accés d'informació