GUIA DE MESURES

A L’EDIFICI
 • Dispensadors de gel hidroalcohòlic per tot l’edifici
 • Distanciament de seguretat en punts clau
 • Senyalística amb recomanacions i mesures higienicosanitàries
 • Ubicació de punts d’higiene
 • Màxima ventilació amb aire exterior
 • Zona d’aïllament davant un possible cas de COVID-19
PÚBLIC ASSISTENT
 • Ús obligatori de mascareta
 • Rentada de mans freqüent o ús de gel hidroalcohòlic
 • Utilització de punts d’higiene
 • Han de respectar els fluxos de circulació i el distanciament interpersonal
 • Han de seguir les recomanacions i les mesures higienicosanitàries que s’indiquen en la senyalística de l’edifici
EN L’ESDEVENIMENT
 • Aforament limitat establit per les autoritats
 • Reforç de neteja i de personal de neteja
 • Ús de productes viricides per a la desinfecció de superfícies
 • Protocol de recepció i de recollida de mercaderies
 • El personal auxiliar posarà en pràctica les mesures preventives i higienicosanitàries d’aplicació
 • L’organització de l’esdeveniment ha d’informar el Palau de tots els aspectes necessaris perquè aquest puga dissenyar la planificació de les mesures de seguretat amb garanties
EN LA RESTAURACIÓ
 • Segell «Safe Tourism Certified» de l’ICTE
 • Ús obligatori de guants i de mascareta
 • Accés escalonat i presa de temperatura del personal auxiliar
 • Servici individualitzat
 • Increment en la neteja durant el servici
 • Senyalització de la distància de seguretat en punts clau