ESPAIS

MOLLS DE CÀRREGA VIGILATS 24 HORES: DIRECTE A L’ESCENARI

ACCÉS DIRECTE A L’ESCENARI DES DELS MOLLS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

CAPACITAT PER A OBJECTES DE GRANS DIMENSIONS

ACCÉS EN VEHICLES A L’ESCENARI

Els exteriors del recinte del Palau de Congressos tenen una via auxiliar per la qual s’accedeix directament als tres molls de càrrega i descarrega: moll 1, amb un desnivell aproximat d’1 m, moll 2 o central, amb rampa d’accés per a vehicles, i moll 3, amb plataforma elevadora motoritzada. La superfície dels molls és de 293 m2 bruts i l’altura de la zona és de 4,4 m.

Els molls, al seu torn, estan comunicats amb la part del darrere dels escenaris dels auditoris. Així, se simplifiquen les tasques de càrrega i trasllat de decorats i de tota mena de materials destinats a l’organització de l’acte. Gràcies a l’amplitud dels accessos s’hi poden introduir objectes de grans dimensions, permetent fins i tot l’entrada d’un vehicle a l’escenari.

Molls de càrrega