ESPAIS

A GUST EN ELS ESPAIS D’EXPOSICIÓ I SERVEI D’ÀPATS

ESPAI I LLUMINOSITAT

1.500 M2

MÀXIMA VISIBILITAT COM A ÀREA D’ACCÉS A TOTES LES SALES

L’espectacular vestíbul de l’edifici, que es perllonga per tot el lateral, constitueix un emplaçament perfecte per a muntatges expositius o zones de restauració pel seu espai i visibilitat, ja que és la zona de pas obligat per a accedir a totes les sales de la planta baixa. La lluminositat de la gran zona vidrada amb accés als jardins converteix aquest espai en un recinte agradable, on és fàcil generar un clima propici per al networking. En funció de les necessitats del teu acte, a aquest espai se li poden sumar l’Auditori 3 i els salons polivalents 1 i 2, arribant així als 2.747 m2. A més, en el cas de necessitar-ho, es pot integrar l’explanada de davant de la porta principal mitjançant una carpa o qualsevol altre muntatge.

Àrea d’exposició/Vestíbul

Porta principal

Ample: 2,40 m²

Alt: 3 m²

Portes d'eixida a les zones d'estanys

Ample: 1,70 m

Alt variable: 3 m a 2,2 m

Portes d'accés a auditori III

Ample: 1,70 m

Alt: 2,39 m

Portes d'entrada a l'àrea multiusos

Ample: 1,77 m

Alt: 2,54 m

Punt de presa de corren elèctric

La potència disponible al costat de la vidriera és de 47 kW, repartida de la següent manera:

5 circuits trifàsics amb cable de 10 mm² i protecció de 4/32 A. 24 preses de corrent cetak repartides per la canalització.

6 circuits monofàsics amb cable de 2,5 mm² i protecció 2/16 A.

31 preses de corrent ushko repartides per la canalització.

Connexions disponibles en el costat oposat a la vidriera:

4 preses de corrent elèctric.

16 connexions de telèfon o 2 connexions d´ordinador en xarxa, més 8 connexions de telèfon.

Connexions disponibles en l´àrea multiusos:

10 Extensions telefòniques sense presa o 2 extensions telefòniques i 2 preses de dades.

14 Preses de corrent monofàsica de 15 A. (Trifàsica, segons petició prèvia).