ESPAIS

REGISTRE I GUARDA-ROBA: AGILITAT I COMODITAT

Amplis taulells

Personal especialitzat

Agilitat en els registres

Davant de la cafeteria hi ha l’àrea de registre i guarda-roba. Té amplis taulells i personal especialitzat que formalitza els registres amb agilitat per a minimitzar cues i esperes incòmodes. A més, hi ha una zona per a emmagatzemar les bosses dels congressistes.

Registre i guarda-roba