TECNOLOGIA

PIONERS EN TECNOLOGIA.

ELS PRIMERS A DONAR SOLUCIONS

El Palau de Congressos de València para especial atenció al servei al client i a adaptar eixe servei a les necessitats de cada acte. Un dels requisits essencials per a poder oferir aquest servei és l’equipament tecnològic. Per això disposem de les tecnologies més avançades que ens permeten personalitzar cada detall, rendir al màxim en cada acte i millorar, a més, la nostra eficiència energètica.

DESCARREGAR MANUAL TECNOLÒGIC

CONNECTIVITAT PER A MÉS DE 3.000 DISPOSITIUS

 • WIFI per a més de 3.000 dispositius
 • 58 punts d’accés
 • Xarxa de fibra òptica d’1Gb

Les nostres instal·lacions tenen un sistema de connectivitat sense fil (WIFI) capaç de donar servei a més de 3.000 dispositius des de 58 punts d’accés estratègicament ubicats. Les connexions de dades es fan mitjançant una xarxa de fibra òptica de cablejat CAT 6 (1 Gb), la qual cosa ofereix una infinitat de possibilitats, a més de garantir una navegació ràpida i fluida des de qualsevol punt de l’edifici.

UN SO ALT I CLAR

 • Potència i fiabilitat
 • Mínima distorsió
 • Gran fidelitat en freqüències altes

Gaudim d’un sistema electroacústic que garanteix un so impecable en tot moment. Tant per la seua potencia con per la seua nitidesa, està preparat per a qualsevol repte acústic que els nostres clients puguen proposar-se.

LA PROJECCIÓ QUE EL TEU ACTE MEREIX

 • Projectors d’última generació amb tecnologia làser i DLP
 • Rendiment màxim i consum mínim
 • Fins a 5 capes de projecció independents

Les nostres sales estan equipades amb projectors d’última generació amb tecnologies làser i DLP, que proporcionen major lluminositat i nitidesa d’imatge i un rendiment màxim amb el mínim consum. La seua potencia arriba als 30.000 lúmens en l’auditori 1 i als 12.000 en el 2, amb un funcionament constant i impecable i uns colors sorprenents. A més permeten agregar ràpidament diverses composicions simultànies, distribuïdes fins en 5 capes d’imatge independents.

SOLUCIONS D’IMATGE PERQUÈ NO S’ESCAPE CAP DETALL

 • Àmplia varietat de modes de gravació
 • Càmeres amb zoom òptic de 20 augments
 • Objectiu angular de 24 mm

També tenim el millor a l’hora de captar imatges de l’acte. Entre l’àmplia varietat de modes de gravació que oferim, tenim les últimes novetats del mercat, com el primer zoom òptic de 20 augments del món en una càmera amb sensor d'1" (equivalent a les càmeres cinematogràfiques de 35 mm a 4K 24p) o l’objectiu angular, que és el més ampli del sector de 24 mm, gràcies al qual s’obté la màxima nitidesa en les imatges i es minimitzen els fantasmes i els reflexes, assegurant un resultat perfecte i innovador.

IL·LUMINACIÓ ESCENOGRÀFICA PERSONALITZABLE

 • Gran capacitat de personalitzar la il·luminació i crear distints ambients
 • Lluminàries amb tecnologia LED, potent i eficient
 • Estalvi energètic i de manteniment elevats

Les lluminàries dels distints escenaris estan equipades amb tecnologia LED d’alta qualitat que ofereix un gran control sobre la il·luminació de l’acte, permetent crear diferents ambients i dotar de personalitat pròpia a cada presentació. A més, aquesta tecnologia evita el sobreescalfament i està en consonància amb els estàndards d’eficiència energètica mantinguts en tot l’edifici.

SISTEMA DE CONFERÈNCIA i TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA DIGITAL

 • Sistema DICENTIS de conferència i traducció simultània
 • Màxima intel·ligibilitat garantida
 • Experiències de debat «cara a cara»

Gràcies al sistema de conferència DICENTIS, en les nostres sales està garantida la màxima intel·ligibilitat dels discursos i les ponències. Una tecnologia que converteix el molest acoblament acústic en un problema del passat i que permet experiències de debat semblants al cara a cara.