PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb allò establert en la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA, amb CIF P9690009G i domicili social a l’AV. DE LES CORTS VALENCIANES, 60 46015, VALÈNCIA, amb la finalitat de tramitar la vostra sol·licitud de subscripció i poder enviar-vos periòdicament el nostre butlletí. En compliment amb la normativa vigent, ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA informa que les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats anteriorment.
Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han sigut modificades i que us comprometeu a notificar-nos-en qualsevol variació.
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per això, l’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes dades se suprimisquen o es rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.
D’acord amb els drets que us conferix la normativa vigent en protecció de dades, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, i també del consentiment prestat per al seu tractament, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic direccion@palcongres-vlc.com.
Així mateix, us informem que podeu revocar en qualsevol moment el consentiment prestat cancel·lant la vostra subscripció al butlletí, enviant un correu electrònic a l’adreça direccion@palcongres-vlc.com.
La confirmació de la subscripció implica l’acceptació d’aquesta clàusula.
Podeu adreçar-vos a l’autoritat de control competent per a presentar la reclamació que cregueu oportuna.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LES XARXES SOCIALS

En compliment de la legislació vigent i aplicable de protecció de dades i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA informa els usuaris que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Twitter i LinkedIn amb la finalitat principal d’anunciar-hi els seus servicis.

Dades d’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA:

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA, i així mostra interès en la informació que s’anuncie a la xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades al seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social i també configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA té accés i tracta la informació pública de l’usuari, en especial el seu nom de contacte. Aquestes dades són incorporades a la nostra base de dades.

Quant als drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, dels quals disposeu i que poden ser exercitats davant d’ENTITAT

PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA, d’acord amb la legislació vigent i aplicable de protecció de dades:
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA durà a terme les actuacions següents:

  • Accés a la informació pública del perfil.
  • Publicació al perfil de l’usuari d’informació d’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA.
  • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
  • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixen d’interessar-li i restringir amb qui compartix les seues connexions; per fer-ho, ha d’accedir a la seua configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, una vegada unit a la pàgina d’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA, pot publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. En tots els casos, l’usuari ha de ser-ne el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o tenir el consentiment dels tercers afectats. Queda expressament prohibida qualsevol publicació a la pàgina —textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.— que atempte o siga susceptible d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decor, o que vulnere els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA es reserva el dret a retirar-ne a l’instant el contingut i pot sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA no es fa responsable dels continguts que, lliurement, ha publicat un usuari.
L’usuari ha de tindre present que les seues publicacions les poden visualitzar altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seua privacitat.

Publicitat

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA pot fer ús de la xarxa social per a anunciar-se, en tot cas, complint amb les exigències legals de la legislació vigent i aplicable de protecció de dades i de l’LSSI-CE.
No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina d’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL PALAU DE CONGRESSOS VALÈNCIA perquè ells també puguen fer ús de les promocions o estar informats de la seua activitat.
A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la xarxa social:
• Twitter: https://twitter.com/privacy
• YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es
• LinkedIn: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv