Projectes ODS

Hem reforçat el compromís mediambiental alineant totes les nostres accions amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (*ODS) de Nacions Unides per a:

  • Garantir l'accés a una energia assequible no contaminant.
  • Contribuir a l'avanç de València en la seua estratègia de ciutat intel·ligent
  • Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
  • Garantir modalitats de consum i producció sostenibles i invertir en infraestructura per a aconseguir un desenvolupament sostenible.

El projecte ODS

Ha reforçat aquestes actuacions a través de la cerca de propostes per a compensar o disminuir l'impacte generat per l'activitat i la comunicació permanent als públics objectiu.

Guies de bones pràctiques

Sobre la base d'aquest concepte, s'han creat les Guies de Bones Pràctiques que pretenen conscienciar a empreses organitzadores, proveïdores, personal i assistents de la importància que l'activitat es regisca per principis de sostenibilitat i respecte mediambiental, així com compartir la responsabilitat assumida per l'edifici quant a la defensa de l'entorn.

La Càpsula del temps

Amb l'objectiu de contribuir a l'estratègia de València com a referent a nivell internacional en turisme sostenible, hem soterrat al nostre jardí una càpsula del temps elaborada amb vidre reciclat, en l'interior del qual es guarden els missatges i compromisos sostenibles dels nostres ambaixadors i ambaixadores, empreses proveïdores, la ciutadania i l'equip del Palau de Congressos de València. Els missatges, enviats a través d'un formulari en línia, s'emmagatzemen en un arxiu virtual, amb un QR que s'ha tancat en la càpsula del temps. En 2030, que és quan culmina l'Agenda 2030 de Nacions Unides, s'extraurà la càpsula i es donaran a conèixer els missatges sostenibles. T'agradaria enviar el teu?

 

Deixa el teu missatge