Projectes ODS

Hem reforçat el compromís mediambiental alineant totes les nostres accions amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides per a:

  • Garantir l'accés a una energia assequible no contaminant.
  • Contribuir a l'avanç de València en la seua estratègia de ciutat intel·ligent.
  • Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
  • Garantir modalitats de consum i producció sostenibles i invertir en infraestructura per a aconseguir un desenvolupament sostenible.

El projecte ODS

• Ha reforçat estes actuacions a través de la cerca de propostes per a compensar o disminuir l'impacte generat per l'activitat i la comunicació permanent als públics objectiu.

Guia de bones pràctiques

Sobre la base d’este concepte, s'ha creat la Guia de Bones Pràctiques que pretén conscienciar a empreses organitzadores, proveïdores i assistents de la importància que l'activitat es regeix per principis de sostenibilitat i respecte mediambiental, així com compartir la responsabilitat assumida per l'edifici quant a la defensa de l'entorn.